Zamonaviy islom tadqiqotlari bo’limi boshlig’i

Zamonaviy islom tadqiqotlari bo’limi boshlig’i

Tohirov Jahongir Abduvohid o’g’li

Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

Zamonaviy islom tadqiqotlari bo’limi boshlig’i

 

1982 yilda Toshkent shahrida tug’ilgan.

Toshkent islom universitetini (2003 y. Bakalavr, 2006 y. magistratura) tamomlagan.

2003 yilda Toshkent islom universiteti Dinshunoslik kafedrasi o’qituvchisi, 2003-2004 yillarda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti devonida ish yurituvchisi, 2004 yilda Toshkent islom universiteti Ma’naviyat-ma’rifat bo’limi boshlig’i, 2004-2015 yillarda Xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktabi direktori o’rinbosari, 2016-2018 yillarda “SMART IMPEX GROUP” MChJ direktori, 2018-2020 yillarda O’zbekiston halqaro islom akademiyasi Islomshunoslik va islom sivilizasiyasini o’rganish ISESCO kafedrasi katta o’qituvchisi lavozimlarida faoliyat ko‘rsatgan. 2020 yil dekabr oyidan Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi Zamonaviy islom tadqiqotlari bo’limi boshlig’i  lavozimida ishlab kelmoqda.

 

“Ali Qushchining “Sharh Tajrid al-kalom” asari – temuriylar davridagi kalom ilmiga oid muhim manba” mavzusida ilmiy-tadqiqot olib boradi.

 

Qohira (Misr, 2004) da stajerovka o’tagan, Ankara davlat universitetida (Turkiya, 2020) xalqaro anjumanda ma’ruza bilan ishtirok etgan.

 

CHOP ETTIRGAN ILMIY ISHLARI:

 1. Islom manbashunosligi. J.Tohirov va boshq. O’quv qo’llanma. – Toshkent: “Qaqnus media” nashriyoti, 2019. – 363 b.
 2. Islom manbashunosligi. Tohirov va boshq. Darslik. – Toshkent: “Qaqnus media” nashriyoti, 2019. – 363 b.
 3. «Islom manbashunosligi» fanidan darslik dasturiy majmuasi Patent 11.10.2019 №DGU 2019 07196
 4. Qur’on va hadislarda sihat-salomatlik. J.Tohirov va boshq. – Toshkent: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi. 2005. – 42 b.
 5. Moturidiya ta’limoti tarixi. J.Tohirov va boshq. Nashrda. 500 b.
 6. J.Tohirov va boshq. Darslik. Nashrda. 160 b.

 

MAQOLALAR RO‘YXATI:

 1. Dunyoviylik va diniylik masalasiga autentik yondoshuv: Mirzo Ulug’bek va Ali Qushchi misolida. Islom Ziyosi (The Light of Islam), 2-son 2020 yil O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi nashriyot-matbaa birlashmasi. –Toshkent. 2020.130-137-b.
 2. Sharq allomalari ilmlar tasnifi haqida. “Imom Buxoriy saboqlari” jurnali. №  – Samarqand. 2020. 15-17-b.
 3. Islamic Scientific Works of Ali Qushchi International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2019. Philadelphia. № 05-73. 132-134 p.
 4. Ali Qushchining ilmiy merosida islom ilmilari Yosh olimlarning ilmiy maqolalari to’plami. “O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi” nashriyot-matbaa birlash-masi.Toshkent. 2019. – B. 213-221
 5. Ali Qushchining “Sharh tajrid al-aqoid” asari O’zFA Sharqshunoslik institutida o’tkazilgan akademik Ubaydulla Kari-mov nomidagi XVI ilmiy-amaliy kon-ferensiya. Toshkent. 2019. – B. 222-223.
 6. Ali Qushchi – “Dunyoviy va diniy” ilmlar bilimdoni. “Dinshunoslikning dolzarb muam-molari” mavzusidagi Respublika il-miy-amaliy konferensiya. № 11. “O’zbekiston xalqaro islom akade-miyasi” nashriyot-matbaa birlash-masi.Toshkent. 2019. – B. 158-160.
 7. Dinlarni tasniflash metodologiyasi “Dinshunoslikning dolzarb muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. № 11. “O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi” nashriyot-matbaa birlashmasi.Toshkent. 2019. – B. 41-42.
 8. Научние труды Али Кушчи в области исламских наук. Вестник современних исследований. Омск, Россия. Випуск № 5-4 (32) (май, 2019). 17-20 стр.
 9. Vatanga xizmat – oliy saodat O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi sayti http://iiau.uz06.2019.– B. 1
 10. O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi “mevalari” “Ziyo maskani” gazeta. № 1(75)-2019.– B. 14-15
 11. Komil farzand tarbiyalashda ota-ona namunasi. Mustaqillik yillarida O’zbekistonda sosiologiya fani taraqqiyotining dolzarb muammolari. Respublika ilmiy amaliy konferensiya. 2010 yil 27 may. – T.: 62-64 b.
 12. Samarali dars mezonlari va bunda o’qituvchiga qo’yilgan zamo-naviy talablar O’zbekiston Respublikasida ta’limning uzluksizligini ta’min-lash: yutuq va muammolar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. TIU 2012  yil 18 yanvar. – T.: 13-b.
 13. Oila barqaror-ligini  ta’min-lashda sharqona  qadriyatlarning  o’rni      Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari O’zMU falsafa fakulteti,  2012 yil            21 aprel. – T.: 15-b.
 14. Suv – buyuk ne’mat “Hidoyat” jurnali 2006 y. 4-son. – T.: 14-b.
 15. Islom madaniyatida dunyoviylik va diniylik: autentik yondoshuv (Mirzo Ulug’bek va Ali Qushchi misolida). “Buxoroning islom sivilizasiyasidagi o’rni va unga qo’shgan hissasi” mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman (videokonferensiya) materiallari to’plami 28-29-may 2020 yil. – Buxoro. 1295-1302-b.
 16. Secularism and Religiosity in Ali Kushchi. Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Conference on Innovative Technology Organized by Novateur Publications, India. May 25th, 2020. 110-113r. Vol. 1 No. 1 (2020): IMSCIT-2020
 17. Movarounnahr kalom ilmining rivojida Ali Qushchining o’rni “Imom Abu Mansur Moturidiy va mo-turidiya ta’limoti: o’tmish va bugun” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya.-Toshkent.2020.146-147-b.